ترخیص کالا از گمرک پست

 هنگامی که یک کالا یا بسته کوچک به کشور وارد می شود و فاقد ارزش کالای تجاری است، مانند دیگر کالاهای تجاری نیازی به طی کردن مراحل ترخیص کالا نیست. در این نوع می‌توان بسته را از بخش هایی که در گمرک به عنوان پست قرار داده شده، دریافت کرد. در ترخیص کالا از گمرک پست میزان حقوق و عوارض گمرکی به ارزش و نوع کالا و محتویات درون آن بستگی دارد و این ارزش توسط ارزیابان گمرک مشخص می‌شود.

انواع کالای ورودی پستی

کالاهای ورودی می توانند در قالب های مختلف وارد کشور شوند و جهت ترخیص کالا از گمرک پست اظهار شوند. مانند هدیه و سوغات، کالاهای مسافری و کالاهای نمونه و تجاری.
بسیاری از بسته های پستی که به روش‌های مختلف پستی یا خرید از خارج به کشور وارد می شوند، به دلیل عدم پذیرش ارزش یا نوع کالا به عنوان کالای غیر تجاری مورد ترخیص کالا از گمرک پست قرار می‌گیرند. البته این دست کالاها جدا از کالاهایی هستند که از طریق پست دی اچ ال و یا تی ان تی و دیگر پست‌های سریع به گمرک فرودگاه امام خمینی وارد می‌شوند و پیش از ترخیص کالا قبض انبار دریافت می‌کنند.

مراحل ترخیص کالا از گمرک پست

 •  دریافت شماره نوبت از گمرک
 •  مراجعه به قسمت احراز هویت پست
 •  ثبت شماره اعلامیه پستی و شماره نوبت اخذ شده در دفتر انبار
 •  تحویل اعلامیه پستی به کارشناسان تجاری و غیرتجاری برای تعیین ارزیاب
 •  خروج بسته از انبار و تحویل به ارزیاب مربوطه جهت ارزیابی
 •  صدور مجوز از سوی سازمان های مرتبط
 •  امضای اعلامیه پستی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه
 • مراجعه به بانک جهت پرداخت مبلغ تعیین شده بابت حقوق و عوارض گمرکی
 •  مراجعه به ارزیاب جهت صدور و امضاء پته گمرکی.
 • مراجعه به صندوق گمرک و ممهور نمودن پته گمرکی
 • مراجعه به قسمت دفتر کل انبارها
 • مراجعه به پست برای پرداخت وجهی که بعنوان عوارض پست دریافت می‌شود
 • مراجعه به دفتر خروج پست
 •  تحویل بسته از پست
 • مراجعه به درب خروج گمرک
ترخیص کالا از گمرک پست نیاز به تجربه و دانش مربوطه در امور ترخیص کالا و مسائل بازرگانی و امور گمرکی دارد که بسیاری از شرکت ها این کار را به یک ترخیص کار مجرب می سپارند تا با اطمینان و سرعت بیشتر نسبت به ترخیص کالای خود پیش بروند.