درباره ما

 در مجله پکا قصد داریم به معرفی ترخیص کار و کاری که ترخیص کار باید انجام دهد و اطلاعات گمرکی بپردازیم. ترخیص کار یا حق العملکار فردی را گویند که پس از اتمام دوره آموزشی و پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز آزمون هایی که شامل طیف وسیعی از علوم و دانستنی ها از قبیل قوانین گمرکی، طبقه بندی گمرکی، تعرفه های گمرکی، روند حمل و نقل، قوانین صادرات و واردات، اسناد تجاری و... است. ترخیص کار به عنوان یک وکیل یا نماینده زبده و متخصص از جانب وارد کننده و یا صادرکننده کالا عمل می کند. ترخیص کار اسناد و مدارک لازم و ضروری مورد نیاز برای ترخیص محموله را تهیه و آماده می کند و اسناد را به منظور ترخیص کالاها اظهار می کند. به عبارت دیگری ترخیص کار شخص، شرکت یا موسسه ای است که از جانب مالک محموله مامور پیگیری فرآیند ترخیص کالا شامل گردآوری و فراهم سازی اسناد و مدارک درخواستی گمرک و انجام امور و روند گمرکی برای خروج کالا از گمرک می شود.