ترخیص کالا چیست

ترخیص کالا چیست؟

این سوالی است که شاید در ذهن شما نیز باشد. ترخیص کالا در واقع به معنی آماده سازی مدارک مورد نیاز برای ارائه به گمرک در جهت تسهیل واردات کالا به کشور به نمایندگی از صاحب کالا است. البته ترخیص کالا فقط برای وارادات کالا نمی باشد بلکه این فرآیند برای صادرات کالا نیز صدق می کند. ترخیص کالا فرآیندی چند مرحله‌ای است که برای آن باید مواردی مانند مالیات، حق گمرک، سود بازرگانی، تسیهیلات وارد کننده و صادرکننده را در نظر بگیرید. در واقع از این اصطلاح زمانی استفاده می‌شود که کالایی  که به گمرک اظهار شده برای وارد کننده یا صادرکننده آزاد کنند. اما این سوال نیز پیش می آید که چه کسی این کار را انجام می‌دهد. این فرآیند چند مرحله‌ای توسط شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار گمرک وبه نمایندگی از صاحب کالا صورت می گیرد.

 ترخیص کار کیست؟

ترخیص کار گمرک یا حق العملکار گمرک به افرادی غیر از صاحبان کالا گفته می‌شود که کار ترخیص کالا را انجام می‌دهند و در این زمینه آشنایی و تجربیات لازم را دارند. این فرد تمامی امور گمرکی برای ترخیص کالا از گمرک را برعهده داشته و فرآیندهای مربوط را انجام می‌دهد. انتخاب ترخیص کار یا کارگزار گمرکی بسیار مهم بوده و اگر این مورد به درستی صورت نگیرد ممکن است مشکلات فراوانی در روند ترخیص کالا صورت گیرد و اگر این فرآیند طولانی شود هزینه های بسیاری برای شما خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا چیست؟

مدارک ترخیص کالا شامل ترخیصیه (Delivery Order)، قبض انبار (WAREHOUSERECIEPT)، بارنامه (BILL OF LOADING)، پیش فاکتور یا پروفرما اینوس (PROFORMA INVOICE)، فاکتور (INVOICE)، فهرست عدل بندی (PACKING LIST)، گواهی مبدا (CERTIFICATE OF ORIGIN)، ثبت سفارش بازرگانی (ORDER OF REGISTRATIONINSURANCE POLICY)، گواهینامه استاندارد (STANDARD CERTIFICATE)، گواهی بازرسی و مجوزهای قانونی (LOGICAL PERMISSION) می‌شود.
دسته دیگری از مدارک مربوط به صاحبان کالا می‌شود که شامل اصل کارت بازرگانی، اصل کارت ملی، کپی تمام صفحه های کارت بازرگانی و کپی صفحه کارت ملی مربوط به صاحب کالا می‌شود.
مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا نیز شامل اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی وکالتنامه محضری، اصل و کپی معرفی نامه برای گمرک مربوطه و کپی دفترچه بیمه می‌شود. 

 هزینه ترخیص کالا از گمرک

هزینه ترخیص کالا از گمرک مربوط به هزینه های باربریۀ انبارداریۀ تخلیه، بارگیری، تعرفه آزمایشگاه، بدرقه و کارشناسی کالا و مواردی از این قبیل می‌شود که در هنگام ترخیص کالا از صاحب کالا یا نماینده وی اخذ می‌شود. هزینه های گمرکی به صورت مجزا از حقوق ورودی وصول می شود. حقوق ورود کالا برای ترخیص کالا پنج درصد ارزش گمرکی بعلاوه سود بازرگانی است و سازمان گمرک ایران عهده‌دار وصول آن می‌باشد. تمامی این مراحل را می‌توان به یک شرکت ترخیص کالا سپرد تا روند کار به بهترین صورت انجام گیرد.