کارت بازرگانی چیست

کارت بازرگانی

 کارت بازرگانی برای امور بازرگانی و تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق قوانین گمرکی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن کارت بازرگانی می‌توانند اقدام به تجارت و واردات و صادرات کالا نمایند. منظور از تجارت، اموری از قبیل ثبت و سفارش کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کار گمرکی و صادرات کالاهای مجاز است.
کارت بازرگانی از طریق شعب اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران صادر می‌شود که برخی از شرکت ها نیز این کار را به عنوان نماینده برای اشخاص انجام می‌دهند. برای اشخاص حقوقی دریافت کارت بازرگانی منوط بر این است که شرکت یا موسسه خود را در دفاتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند.

انواع کارت بازرگانی

کارت تجاری، این نوع کارت نوع غالب آن است و از آن برای ثبت و سفارش و ترخیص کالا و صادرات و واردات استفاده می‌گردد.
کارت خدماتی، این کارت برای اشخاص حقوقی صادر می‌شود که دارای مجوز سرمایه گذاری مرتبط با زمینه فعالیت خدماتی خود باشند.
کارت موردی، این نوع کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود، منوط بر اینکه فقط یکبار خواهان ترخیص کالا از گمرک باشند.
کارت تولیدی و صنعتی، این کارت برای اشخاص حقوقی ای که دارای مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند، به منظور واردات تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه مورد نیازشان صادر می‌شود تا اقدام به تولید نمایند.

مزایای داشتن کارت بازرگانی

با استفاده از این کارت شخص حقیقی به عنوان تاجر شناخته شده و از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شود. برای این افراد ویزای مخصوص تجار صادر می‌شود و به راحتی می‌توانند سفرهای بین کشوری داشته باشند. از دیگر مزایای کارت بازرگانی عضویت در اتاق بازرگانی، امکان واردات کالا از مناطق آزاد به داخل کشور و امکان ثبت علائم تجاری لاتین است.

مالیات کارت بازرگانی

صرف داشتن کارت بازرگانی منجر به پرداخت مالیات نمی‌شود بلکه درآمد مشمول مالیات تعیین کننده است. برای اشخاص حقیقی طبق درآمد مشمول مالیات و برای اشخاص حقوقی ۲۵ درصد درآمد به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود. همچنین براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت های بازرگانی باید مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا را به میزان چهار درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت نمایند.

با کارت بازرگانی چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

با داشتن کارت بازرگانی می‌توان نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد به داخل کشور، صادرات هر نوع کالای مجاز، مبادرت به حق العملکاری در گمرک، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی اقدام نمود.