ترخیص کالا از گمرک غرب

گمرک غرب تهران

گمرک غرب تهران در کیلومتر ۱۰ جاده قدیم تهران – کرج قرار و در منطقه ۲۱ تهران قرار دارد. در گمرک غرب فعالیت هایی مانند واردات قطعی، صادرات قطعی، ورود موقت، خروج موقت، ترانزیت خارجی مبدا، کارنه مبدا و مقصد و گمرک قضایی انجام می‌گیرد. گمرک غرب فاقد امور مسافری، کابوتاژ، کارنه عبوری، گمرک ملوانی، مرزنشینان و امانات پستی است. گمرک غرب از گمرک‌های تخصصی و دیپلماتیک ایران و از مراکز مهم تجاری ایران است. این گمرک دارای دسترسی به ناوگان ریلی است و به همین دلیل گزینه انتخابی بسیاری از بازرگانان داخلی و خارجی برای صادرات و واردات است. این گمرک دارای ظرفیت تجاری ۴۰۰۰ نوع کالای صادراتی در کشور است و صادرات ۱۹۰۰ نوع کالا را تحت پوشش دارد و از ظرفیت ۱۰۰میلیارد دلاری کل تجارت ایران بخش مهمی در این گمرک انجام می‌شود.

آمار ترخیص کالا از گمرک غرب تهران

بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات و ترخیص کالا از گمرک غرب تهران از سال ۱۳۹۵ از لحاظ وزنی بیش از ۲۰۱ هزار تن و از نظر ارزش دلاری بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون بوده و به همین جهت سهم ارزشی گمرک غرب تهران در این سال نسبت به کل واردات ۲.۱۶ درصد و سهم وزنی آن ۰.۶ درصد بوده است.
شرکت های بسیاری کالاهای خود را از طریق ترخیص کار گمرک غرب تهران ترخیص می‌کنند. واردات به گمرک غرب تهران از کشورهای مختلفی انجام می‌شود و در سال ۱۳۹۵ بیشترین سهم وزنی ترخیص کالا از گمرک غرب تهران ۲۸ درصد مربوط به واردات از ترکیه بوده که این مقدار معادل ۵۶ هزار تن بوده است. بعد از ترکیه بالاترین میزان ۱۴ درصد بوده که متعلق به واردات از چین است. این میزان برابر ۲۸ هزار تن بوده و پس از آن ۱۳ درصد که که متعلق به واردات از کشور فرانسه به ارزش ۲۶ هزار تن می‌باشد. واردات از آلمان  به گمرک غرب تهران با سهم وزنی هشت درصد معادل ۱۶ هزار تن و واردات از رومانی نیز یه سهم وزنی هشت درصد و ۱۵ هزار تن است و ۲۹ درصد باقیمانده، متعلق به سایر کشورها است. اما از لحاظ ارزش دلاری بیش ترین سهم ترخیص کالا از گمرک غرب ۲۶ درصد بوده که متعلق به کشور فرانسه است و این مقدار معادل ۲۹۸ هزار دلار و پس از آن واردات از رومانی با ۱۶ درصد و ارزش ۱۷۸ هزار دلار بوده است.